© 2018 by PNO

  • Black Facebook Icon
PARTNERZY
PARTNERS
logoDDS.jpg
logo IBPE 02 ang.jpg

AKTYWNOŚĆ / ACTIVITY

NASZE DZIAŁANIA

Instytut Badań Ormiańskich

2018

MEMORANDUM O WSPÓŁPRACY

 

16 sierpnia zostało podpisane memorandum o współpracy naukowej między Instytutem Badań Ormiańskich i Zakładem Badań Diaspory Instytutu Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.

 

SPOTKANIE Z DR HASMIK GRIGORIAN

 

24 kwietnia 2018 Instytut Badań Ormiańskich zorganizował spotkanie z dr Hasmik Grigorian, które odbyło się w siedzibie Związku Ormiańskiego w Gdańsku.

 

Hasmik Grigorian jest absolwentką Instytutu Kulturologii na Erywańskim Uniwersytecie Państwowym (YSU). Pracę doktorską obroniła w Instytucie Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii. Jest autorką wydanej w 2017 r. monografii pt. "Masy i masowa przemoc: udział muzułmańskiej ludności Imperium Osmańskiego w ludobójstwie Ormian".

BIULETYN IBO numery 1, 2, 3, 4, 5 / 2018

 

Publikacja pięciu pierwszych numerów "Biuletynu Instytutu Badań Ormiańskich" (1 marzec-kwiecień 2018, 2 maj-czerwiec 2018, 3 lipiec-sierpień 2018, 4 wrzesień-październik 2018, 5 listopad-grudzień 2018).

logoDDS.jpg
OUR ACTIVITY

Research Institute of Armenian Studies

2018

MEMORANDUM ON COOPERATION


On August 16, was signed a memorandum on scientific cooperation between the Research Institute of Armenian Studies (IBO) and the Department of Diaspora Studies of the Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Scienc of the Republic of Armenia (http://diasporastudies.am/ds/en).

MEETING WITH DR HASMIK GRIGORYAN

On April 24, 2018, the Research Institute of Armenian Studies organized a meeting with Hasmik Grigorian, PhD, at the headquarters of the Armenian Union in Gdansk.

Hasmik Grigoryan graduated the Faculty of History at Yerevan State University (YSU). She defended her dissertation at the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. She is the author of a monograph "The Masses and Mass Violence: The Participation of the Muslim Population of the Ottoman Empire in the Armenian Genocide."


BULLETIN of the IBO No. 1-5 / 2018

Five issues of the Bulletin has been published (March-April 2018, May-June 2018, July-August 2018, September-October 2018, November-December 2018).