© 2018 by PNO

PARTNERZY
PARTNERS
logo IBPE 02 ang.jpg
logoDDS.jpg
  • Black Facebook Icon

NASZ ZESPÓŁ / OUR TEAM

OBSZARY NASZYCH BADAŃ

Instytut Badań Ormiańskich

Transformacja polityczna Armenii

Krzysztof Fedorowicz, Paweł Nieczuja-Ostrowski

Relacje między polityką a religią

Renata Król-Mazur, Paweł Nieczuja-Ostrowski

Społeczność ormiańska w Polsce

Grzegorz Pełczyński, Renata Król-Mazur,

Paweł Nieczuja-Ostrowski

Diaspora ormiańska na świecie

Paweł Nieczuja-Ostrowski, Adam Pomieciński

Pamięć a tożsamość

Adam Pomieciński

Język i media w konflikcie

Grair Magakian

Antropologia kultury

Wojciech Burszta, Adam Pomieciński

FIELDS OF OUR INTERESTS

Research Institute of Armenian Studies

The political transformation of Armenia

Krzysztof Fedorowicz, Paweł Nieczuja-Ostrowski

Relations between politics and religion

Renata Król-Mazur, Paweł Nieczuja-Ostrowski


Armenian community in Poland

Grzegorz Pełczyński, Renata Król-Mazur,

Paweł Nieczuja-Ostrowski

Armenian diaspora in the world

Paweł Nieczuja-Ostrowski, Adam Pomieciński

Memory and identity

Adam Pomieciński

Language and media in conflict

Grair Magakian

Anthropology of culture

Wojciech Burszta, Adam Pomieciński